Blog

Trappevask og desinfisering etter korona
Det er ingen tvil at trappevasken ble bedre under og etter koronapandemi. I møte med de nye utfordringene, var vi nødt til å utarbeide enda bedre rutiner på vask, desinfisering, og smitterenhold. Vi har tilpasset oss ved å bruke av flere mopper, kluter og renholdsartilker, engangshansker, papir i stedet for klut, og desinfisering av berøringsflater…