Referanser

Referanser på renhold Oslo Renhold AS

Hvordan andre oppfatter vår service

  • «Oslo Renhold har siden 1. september 2002 utført ukentlig trappevask for Langmyra Borettslag. Oslo Renhold har utført jobben på svært tilfredsstilende måte. Arbeidet har blitt utført til rett tid. Innehaverne er serviceinnstilt, de følger opp arbeidet og er i løpende kontakt med borettslaget. Med dette gis virksomheten de beste referanser».
    Styreleder i Langmyra Borettslag
  • «Oslo Renhold utfører jobben på ein svært tilfredstillande måte, og arbeidet blir utført i rett tid. Det er god oppfølging og god kontakt med Oslo Renhold, som viser stor serviceinnstilling»
    Leiar  Jon Låte – Bygdelagssamskipnaden – BLS
  • «Har vært kunde i 20år, og det sier vel det meste. Kommer når de skal, fleksible når det gtjelder ferier, og gjør en god jobb» Jan Arild Snoen
  • «Har vært kunde hos Oslo Renhold AS i snart 20 år og er veldig fornøyd med jobben de gjør. Flinke og effektive folk, lett å komme i kontakt og veldig åpne for tilbakemeldinger. De er selvsagt godkjent av Arbeidstilsynet og registrert i Renholdsregisteret»  Pernille A. Børset

Tusen takk til våre kunder for gode tilbakemeldinger