Referanser

Hvordan andre oppfatter vår service

  • «Oslo Renhold har siden 1. september 2002 utført ukentlig trappevask for Langmyra Borettslag.

    Oslo Renhold har utført jobben på svært tilfredsstilende måte. Arbeidet har blitt utført til rett tid. Innehaverne er serviceinnstilt, de følger opp arbeidet og er i løpende kontakt med borettslaget. Med dette gis virksomheten de beste referanser».
    Styreleder i Borettslag

     

  • «Oslo Renhold utfører jobben på ein svært tilfredstillande måte, og arbeidet blir utført i rett tid. Det er god oppfølging og god kontakt med Oslo Renhold, som viser stor serviceinnstilling»
    Leiar – Bygdelagssamskipnaden – BLS