Trappevask og desinfisering etter korona

Det er ingen tvil at trappevasken ble bedre under og etter koronapandemi. I møte med de nye utfordringene, var vi nødt til å utarbeide enda bedre rutiner på vask, desinfisering, og smitterenhold. Vi har tilpasset oss ved å bruke av flere mopper, kluter og renholdsartilker, engangshansker, papir i stedet for klut, og desinfisering av berøringsflater og overflater.

Mange av våre kunder ønsket seg hyppigere renhold og også desinfisering.

Vi økte renholdet hos noen av våre kunder betraktelig. For eksempel skoler eller utleieboliger økte vi frekvens på vask fra 2 ganger i uken til renhold av toaletter og desinfisering av berørings flater hver dag inkludert lørdager, søndager og hellige dager. Dette gjorde vi i de verste smitteperioder.

Trappevask økte noen steder fra 1 gang i uken til smitterenhold og trappevask 3 ganger i uken.

Hos de fleste trappevask kunder vasker vi nå med normal frekvens, men det er fortsatt noen borettslag og sameier som fortsetter med desinfisering av overflater. Dette gjør vi vanligvis en gang i uken med forbindelse med ukentlig trappevasken.

Generelt sett hadde ca. 35% av kunder en slags tiltak for enten desinfisering, oftere vask eller begge deler under pandemien. Mot nå som er på ca 5% av kunder som fortsetter med noen form av tiltak.

Trappevask og desinfisering etter korona

Vi har nå kommet til en mer normal hverdag. Men 2,5 år med korona har satt spor og smittevask-rutiner sitter godt hos våre medarbeidere. Vi er rett og slett vant til å vaske ekstra på både håndtaket, lysbryter eller ta en ekstra sveip over gelender. Dette er svært positivt for kunder, som får et bedre renhold.

Dette er også med på å forebygge smitte av ikke bare korona, men også andre virus og bakterier som for eksempel salmonella eller e.coli.

Så takk til alle renholdere for en god innsats under pandemien og vi fortsetter med nøye vask framover.